Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW
Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM
Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Monika Karaś
Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr n. o zdr. Agata Krzos
Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr n. med. Robert Łuczyk
Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Monika Przeor
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Anna Wirkijowska
Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Wioletta Wróblewska
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook