Nad przebiegiem Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska, Instytut Nauk o Zdrowiu – Collegium Salutis Humanae, Uniwersytet Opolski

dr hab. Agnieszka Buczak, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr. hab. Inż. Ewa Flaczyk, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof ZUTWydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Facebook