• 1 lutego 2021 r. do 6 maja 2021 r. 20 maja 2021 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 20 maja 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych
• 27 maja 2021 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib „Żywność i żywienie – przegląd i badania”
• do 7 czerwca 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 7 czerwca 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook