6 grudnia 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa NUTRICIB „Żywność i żywienie – przegląd i badania”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 8 jednostek naukowych w Polsce.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Zakład Fizyki Stosowanej, Katedra Biofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Metody badań stosowane w naukach przyrodniczych
prof. dr hab. Barbara Baraniak – Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Białka żywności jako źródło fizjologicznie czynnych peptydów

Arrow
Arrow
Slider

 

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy poruszali tematy związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji. Dyskusje dotyczyły również diety współczesnego człowieka oraz jej wpływu na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych. Prelegenci przedstawili swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
prof. dr hab. Barbara Baraniak, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Zakład Fizyki Stosowanej, Katedra Biofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr hab. inż. Anna Jakubczyk, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr hab. Anna Matuszewska, prof. UMCS, Katedra Biochemii i Biotechnologii, instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
dr hab. Urszula Złotek, prof. UP, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr Monika Karaś, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
dr Anna Stój, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr Anna Wirkijowska, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Czasopismo LAB www.LAB.media.pl,
• dietetycy.org.pl,
• Portal Charaktery.eu,
• TV Student,
• Xtech laboratoria.

Facebook