8 czerwca 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa NUTRICIB „Żywność i żywienie – przegląd i badania”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących 16 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki – Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Żywność i żywienie w kontekście paradoksu życia tlenowego
dr hab. n. hum., dr n. med. Michał Skrzypek – Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Społeczne uwarunkowania efektywności prewencji kardiologicznej oraz ich praktyczne implikacje

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas wydarzenia zostały poruszone zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją oraz przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji. Ponadto, wśród specjalistów i ekspertów dyskutowaliśmy o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.

Arrow
Arrow
Slider

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Zakład Fizyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr hab. Irena Choma, prof. UMCS, Zakład Metod Chromatograficznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Paweł Glibowski, prof. UP, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr hab. n. hum., dr n. med. Michał Skrzypek, Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
dr Monika Karaś, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr inż. Anna Jakubczyk, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr inż. Agnieszka Malik, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
dr n. farm. Agnieszka Marzec, Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Kwartalnik Medyczny „Lege Artis”,
• Polskie Radio Lublin,
• Portal internetowy laboratoria.xtech.pl.

Facebook