27 maja 2021 roku odbyła się online III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib „Żywność i żywienie – przegląd i badania”. Wydarzenie zgromadziło ponad 45 uczestników reprezentujących różne ośrodki naukowe z kraju oraz firmy branżowe.

W czasie obrad przedstawiono 12  referatów oraz 16 posterów naukowych. Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z produkcją, przetwarzaniem i obróbką żywności, nieodpowiednim odżywianiem czy właściwościami poszczególnych produktów. Gośćmi Honorowymi trzeciej edycji wydarzenia byli:

dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM – Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Znaczenie związków polifenolowych obecnych w żywności w prewencji chorób cywilizacyjnych

dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW– Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Tytuł wystąpienia: Czy istnieje optymalny wzór diety?

Uczestnicy reprezentujący różne nauki medyczne i przyrodnicze w sposób ciekawy i merytoryczny przedstawili aktualne tematy związane z żywieniem oraz zdrowiem człowieka.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
 • dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM, Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Monika Karaś, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności iBiotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. o zdr. Agata Krzos, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Robert Łuczyk, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr inż. Monika Przeor, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Anna Wirkijowska, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy wLublinie
 • dr inż. Wioletta Wróblewska, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

Facebook