III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib
Żywność i żywienie – przegląd i badania
konferencja online, 27 maja 2021 r.
 

Przedłużona rejestracja trwa do 20 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że spotkanie przybierze formę online. Szczegóły w menu Informacje w poszczególnych zakładkach.

Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

W dobie intensywnego wzrostu populacji i jednocześnie coraz powszechniejszego problemu ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, tematyka żywności i żywienia kształtuje się na jedną z głównych dziedzin będących wyzwaniem dla środowiska naukowego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji.

🎬 zobacz zapowiedź III edycjikliknij play


Z punktu widzenia nauki istotną problematykę stanowi dbałość o dostarczanie do organizmu prawidłowej ilości poszczególnych składników odżywczych, których poziom uzależniony jest m.in. od wieku i trybu życia danej osoby. W gronie ekspertów będziemy dyskutować o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.

Zagadnienia tematyczne:
– produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
– metody przetwarzania i obróbki żywności
– innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
– zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
– metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
– składniki biologicznie czynne w żywności
– żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
– specyfika żywienia na każdym etapie życia
– choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
– marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


Dr hab. lek med. Dariusz Włodarek – Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
Tytuł wystąpienia: Czy istnieje optymalny wzór diety?

Dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM – Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Znaczenie związków polifenolowych obecnych w żywności w prewencji chorób cywilizacyjnych

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania Abstrakty

Redakcja:
Alicja Danielewska
Monika Maciąg
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook