IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib
Żywność i żywienie – przegląd i badania
konferencja online, 3 marca 2022 r.

HARMONOGRAM

Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

W dobie intensywnego wzrostu populacji i jednocześnie coraz powszechniejszego problemu ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, tematyka żywności i żywienia kształtuje się na jedną z głównych dziedzin będących wyzwaniem dla środowiska naukowego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji.

🎬 zobacz zapowiedź III edycji
kliknij play


Z punktu widzenia nauki istotną problematykę stanowi dbałość o dostarczanie do organizmu prawidłowej ilości poszczególnych składników odżywczych, których poziom uzależniony jest m.in. od wieku i trybu życia danej osoby. W gronie ekspertów będziemy dyskutować o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.

Zagadnienia tematyczne:
– produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
– metody przetwarzania i obróbki żywności
– innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
– zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
– metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
– składniki biologicznie czynne w żywności
– żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
– specyfika żywienia na każdym etapie życia
– choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
– marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Agnieszka Buczak, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: O odżywianiu w naukach społecznych. Badania nad postawami żywieniowymi z perspektywy pedagogiki zdrowia

dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT,  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tytuł wystąpienia: Produkty fermentowane – źródło nie tylko mikroorganizmów

dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK, Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Odpad to cenny surowiec, czyli wykorzystanie odpadów z przetwórstwa spożywczego jako surowców do produkcji preparatów funkcjonalnych i biologicznie aktywnych

dr inż. Katarzyna Okręglicka, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Tytuł wystąpienia: Fakty i mity o niskokalorycznych substancjach słodzących


prof. dr hab. inż. Ewa Flaczyk, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Hydrolizaty białkowe – ich wykorzystanie w żywności i znaczenie w żywieniu


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib “Żywność i żywienie – przegląd i badania”. Abstrakty

Redakcja:
Monika Maciąg
Kinga Kalbarczyk
[link]


Organizator

Sponsor Konferencji

Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie
Facebook