II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib
Żywność i żywienie – przegląd i badania

Lublin, 6 grudnia 2019 r.
Harmonogram konferencji


Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

W dobie intensywnego wzrostu populacji i jednocześnie coraz powszechniejszego problemu ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, tematyka żywności i żywienia kształtuje się na jedną z głównych dziedzin będących wyzwaniem dla środowiska naukowego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji.

Z punktu widzenia nauki istotną problematykę stanowi dbałość o dostarczanie do organizmu prawidłowej ilości poszczególnych składników odżywczych, których poziom uzależniony jest m.in. od wieku i trybu życia danej osoby. W gronie ekspertów będziemy dyskutować o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.

🎬 zobacz zapowiedź, kliknij play ⤵

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania Lublin, 6 grudnia 2019 r.

❇️ Zapraszamy do udziału w Konferencji Nutricib! ❇️http://www.nutricib.pl/

Opublikowany przez Konferencja Naukowa Nutricib Środa, 23 października 2019

Zagadnienia tematyczne:
– produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
– metody przetwarzania i obróbki żywności
– innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
– zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
– metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
– składniki biologicznie czynne w żywności
– żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
– specyfika żywienia na każdym etapie życia
– choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
– marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Zakład Fizyki Stosowanej, Katedra Biofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Metody badań stosowane w naukach przyrodniczych

prof. dr hab. Barbara Baraniak – Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Białka żywności jako źródło fizjologicznie czynnych peptydów

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook