III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib
Żywność i żywienie – przegląd i badania

 

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem epidemii w kraju oraz zakazem zgromadzeń jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania.

Nowy termin wydarzenia uzależniony będzie od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. O nowej dacie poinformujemy Państwa najszybciej jak to możliwe. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, pomimo że nie jest ona od nas zależna.

Prace nad publikacją rozdziałów do monografii naukowych będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac oraz oświadczeń autorów we wskazanym na stronie terminie. Publikacja ukaże się (online) we wrześniu 2020 roku. Termin nadsyłania prezentacji również ulegnie zmianie. Wszystkie Państwa zgłoszenia zachowują swoją ważność i przechodzą na nowy termin Konferencji.

Prosimy o wyrozumiałość. Niemniej jednak jesteśmy do Państwa dyspozycji, zarówno mailowo, jak i telefonicznie.

z poważaniem,
Kamil Maciąg
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Celem Konferencji jest przegląd najnowszych doniesień naukowych i badań z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Zapewnienie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz dbałość o prawidłowe odżywianie, stanowi wyzwanie zarówno dla jej producentów, jak i dla naukowców.

W dobie intensywnego wzrostu populacji i jednocześnie coraz powszechniejszego problemu ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami, tematyka żywności i żywienia kształtuje się na jedną z głównych dziedzin będących wyzwaniem dla środowiska naukowego w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z zapewnianiem odpowiedniej jakości i ilości żywności, jej produkcją i przetwarzaniem, a także kwestie dotyczące konsumpcji.

Z punktu widzenia nauki istotną problematykę stanowi dbałość o dostarczanie do organizmu prawidłowej ilości poszczególnych składników odżywczych, których poziom uzależniony jest m.in. od wieku i trybu życia danej osoby. W gronie ekspertów będziemy dyskutować o diecie współczesnego człowieka oraz jej wpływie na rozwój i wzrost liczby tzw. chorób cywilizacyjnych.

Zagadnienia tematyczne:
– produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
– metody przetwarzania i obróbki żywności
– innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
– zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
– metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
– składniki biologicznie czynne w żywności
– żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
– specyfika żywienia na każdym etapie życia
– choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
– marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. lek med. Dariusz Włodarek – Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
Tytuł wystąpienia: Czy istnieje optymalny wzór diety?

dr hab. Urszula Złotek, prof. UP – Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Główne kierunki doskonalenia wartości użytkowej i prozdrowotnej żywności pochodzenia roślinnego

Dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM – Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tytuł wystąpienia: Znaczenie związków polifenolowych obecnych w żywności w prewencji chorób cywilizacyjnych

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania Abstrakty

Redakcja:
Alicja Danielewska
Monika Maciąg
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

Facebook